מחקר רפואי

monogram.svg

השימוש במציאות מדומה נבחן, נבדק ונוסה במגוון תחומים ושדות רפואיים. בספריית המאמרים שאספנו תוכלו לראות פרסומים של מחקרים עצמאיים התומכים בהנחה שמציאות מדומה חיונית לשימושים רפואיים.

סננו לפי: