תנאי השימוש של XRHealth

monogram
monogram

 

ברוכים הבאים ותודה שבחרת בשירות  של XRHealth!

אנא קרא בעיון את תנאי שימוש אלו, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות (להלן, ביחד: "התנאים" או "תנאי השימוש"). על ידי גישה ושימוש באתר שלנו בכתובת https://xrhealth.co.il  (להלן: "האתר"), בפורטל ובפלטפורמה הזמינים דרך האתר, בטפסים הייעודיים שלנו או ביישומון (אפליקציה)  הייעודי שלנו  (להלן, ביחד ולחוד, ולרבות האתר: "הפלטפורמה"), בחומרה אשר אנו עשויים לספק לך בקשר עם שימוש בפלטפורמה (להלן: "החומרה", כהגדרת מונח זה בהרחבה להלן) ובכל אחד מהשירותים המוצעים באמצעותם או הקשורים לפלטפורמה ו/או לחומרה  (להלן: ביחד, ה- "שירותים", כמפורט בהרחבה בהמשך), הנך מסכים להיות מחויב לתנאים וההגבלות המפורטים בתנאים אלה. תנאים אלה מהווים הסכם משפטי מחייב בינך, המשתמש בחומרה ו/או בפלטפורמה (להלן: "המשתמש", "אתה" או "שלך"), לבין XRHealth, Il Services Ltd., איקס אר הלת' שירותים בע"מ לרבות חברות הבת והשלוחות שלנו ויורשיהן ומחליפיהן (להלן, ביחד: "החברה", "XRHealth", "אנחנו", "אותנו", או "שלנו"). אם אינך מסכים לאי אלו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או משימוש בכל אופן בפלטפורמה ו/או בחומרה ו/או בשירותים.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 1. השירותים שלנו.
  • 1. כלי תומך לטיפול רפואי. השירותים שלנו נועדים לספק מגוון רחב של יישומים, משחקים ותוכן מרתקים המיועדים לשיפור הרווחה הפיזית והקוגניטיבית של המשתמשים, ואשר כוללים, בין היתר, שימוש בחומרה (כהגדרת מונח זה להלן) ייעודית אשר מתממשקת עם הפלטפורמה והם עשויים לכלול ליווי מקצועי אישי (להלן, ביחד: "השירותים"). אנו מציעים לך את השירותים הרלוונטיים דרך הפלטפורמה, ככלי תומך לקבלת טיפול רפואי, והשירותים אינם מהווים שירותי הצלה ו/או רפואה דחופה, ואינם מהווים תחליף לקבלת ייעוץ רפואי פרטני. אנא התייעץ עם הרופא המטפל שלך, לפני ובמהלך השימוש בשירותים, בנוגע לכל שאלה הנוגעת לאבחון או טיפול רפואי. אם אתה חווה מצב רפואי דחוף, התקשר מיד ל-מוקד מגן דוד אדום בטלפון 101.
  • 2. התכנים. העיצוב והתפקוד של השירותים והפלטפורמה ותוכנם, ובין היתר כל מידע, שאלות, טקסט, גרפיקה, תמונות, קבצי שמע ווידאו, קבצי עזרה למשתמש, ממשק משתמש, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה, אילוסטרציות, ציורים, סרטונים, קבצים, סמלילים, מאספי מידע, קישורים, תוכן מותאם, מידע טכני, חומר תיעודי, ידע, מפרטים, עיצובים, ה-"look and feel" של  הפלטפורמה ונתונים הנוגעים לשימושך בשירותים, וכן תוכן משתמשים וכל חומר אחר הכלול בשירותים ו/או אשר זמין בפלטפורמה או דרכה (להלן, ביחד: "התוכן" או "התכנים") נועד למטרות אינפורמטיביות.
  • 3. תנאי מקדים לשימוש בשירותים. שים לב: השירותים מהווים כלי תומך לטיפול רפואי ומשכך הם אינם מתאימים לכל אדם המבקש להשתמש בהם. השימוש בשירותים כפוף לתהליך הערכת התאמה המבוצע על ידי החברה וקביעה כי הנך מתאים לשימוש בשירות, על פי שיקול דעתנו. כל המעוניין להשתמש בשירותים חייב, כתנאי מקדמי, למלא טופס מקוון במסגרתו נאסוף פרטים מסוימים, לרבות מידע רפואי ומסמכים רפואיים, אשר נדרשים לצורך הערכת ההתאמה לשימוש בשירותים ונבקש מהמתעניין לאשר את קבלת תנאים אלה. לאחר מילוי הטופס האמור, נציג החברה יתאם עמך שיחה טלפונית על מנת לאסוף פרטים ומסמכים נוספים הדרושים לנו לצורך הערכת התאמתך לקבלת השירותים. לאחר מכן נודיעך האם נמצא כי אתה מתאים לשימוש בשירותים, נבקשך לרכוש מנוי לשימוש בשירותים (כמפורט להלן) ונשלח אליך את החומרה (כמפורט להלן). שים לב כי החברה רשאית לאסוף כל מידע אשר לפי שיקול דעתה הסביר נדרש לשם הערכת התאמתך לשירות. ככל שלא נמצאת מתאים לשימוש בשירותים, נודיעך על כך והמידע שמסרת לנו כחלק מתהליך הערכת ההתאמה יימחק ולא יישמר כל עותק ממנו. אולם, שים לב כי איננו מחויבים לנמק את אי התאמתך לקבלת השירות ואנו רשאים לקבוע כי אינך מתאים לקבל השירותים בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. ככל שהנך קטין, ייתכן ונדרוש אישור הורי או אישור אפוטרופוס לשימושך בשירותים, ושימושך בשירותים כפוף לכך שנקבל כל אישור ו/או מסמך אשר נדרש לנו באופן סביר על מנת לאשר כי הנך בעל כשירות משפטית מספקת לקבל עליך תנאי שימוש אלה ולהשתמש בשירותים. 
  • 4. מידע אישי והפרטיות שלך. במהלך השימוש בשירותים, מידע אישי אודותיך ומידע אישי אשר נובע מהשימוש שלך בשירותים נאסף, מנותח ונמדד, באמצעות איסוף מידע שאתה מוסר לנו באופן ישיר וכן באופן אוטומטי באמצעות כלי צד ג', אלגוריתמים מתקדמים וכלי ניתוח אחרים. אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו https://xrhealth.co.il/pp/ למידע נוסף על האופן בו אנו אוספים את המידע האישי שלך ומשתמשים בו (להלן: "מדיניות הפרטיות").
  • 5. הודעות. השירותים עשויים לכלול שליחת הודעות דחיפה, הודעות טקסט, מיילים והתראות באמצעות אמצעי תקשורת שונים. תוכל לבטל קבלת הודעות דחיפה בכל עת על ידי שינוי הגדרות ההתראות במכשיר שלך. על-ידי שימוש בשירותים אתה מאשר ומסכים לכך שהשירותים עשויים להכיל תקשורת טלפונית ו/או הודעות כאמור לעיל, ואתה מצהיר ומתחייב שהנך הבעלים העיקרי של מספר הטלפון שמסרת לנו. שים לב שקבלת הודעות כאמור עשויה להיות כרוכה בחיוב של ספקי התקשורת שלך. הנך מאשר כי ייתכן וספק האינטרנט שלך יגבה תשלום עבור השימוש ברשת האינטרנט, תחזוקת הרשת ושימוש במידע, לפי התעריפים שייקבעו על ידו ואשר עשויים להשתנות מעת לעת. הסכמתך לקבלת סוגים אלה של הודעות אינה נדרשת לשם שימוש בשירותים, ואתה רשאי לבטל את הסכמתך לקבלת שיחות או להודעות טקסט בכל עת.
  • 6. שינוי בשירותים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך איננו מחויבים, לשנות, לשפר, לבצע כל שינוי אחר, או להפסיק, באופן זמני או לצמיתות, את השירותים, כולם או באופן חלקי ללא הודעה מוקדמת, בכל עת. אם אנו בוחרים לספק לך עדכונים, שדרוגים וכל גרסאות חדשות של הפלטפורמה או השירותים (להלן: "עדכונים") תנאים אלה זה יחול על כל עדכונים כאמור, אלא אם כן הם מלווים בהסכם רישיון נפרד שיגבר על תנאים אלה, וכל התייחסות לשירותים שבתנאים אלה תכלול גם את עדכונים אלה.
  • 7. טיפול ממוצע ב XRHealth אורך כשלושה חודשים. החברה תחייב את המטופל חודש  בחודשו בהתאם למספר הטיפולים בפועל.

שים לב:

השירותים מהווים כלי תומך לטיפול רפואי בלבד, הם אינם מהווים שירותי הצלה ו/או רפואה דחופה, ואינם מהווים תחליף לקבלת ייעוץ רפואי –  אנא התייעץ עם הרופא המטפל שלך, לפני ובמהלך השימוש בשירותים, בנוגע לכל שאלה הנוגעת לאבחון או טיפול רפואי. אם אתה חווה מצב רפואי דחוף, התקשר מיד למוקד מגן דוד אדום בטלפון 101.

האתר, הפלטפורמה, השירותים והתכנים ניתנים לך "כמות שהם" ("AS IS"). אתה מסכים ומאשר כי השימוש באתר, בפלטפורמה ו/או בשירותים, הינו באחריותך הבלעדית וכי אין לחברה כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בשירותים, בתוכן משתמשים, ולתפקוד האתר, הפלטפורמה ו/או השירותים. החברה לא תהא אחראית עבור כל נזק שהוא, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך באתר, בפלטפורמה, בתכנים ו/או בשירותים.

הנך מודע ומסכים לכך שהנך האחראי הבלעדי להתייעצות רפואית לפני תחילת השימוש בשירותים ובפלטפורמה ובמהלך השימוש בהם, ולכל החלטות או פעולות שהתקבלו או נעשו על-ידך כתוצאה ו/או בקשר לשימוש כלשהו בפלטפורמה ו/או בשירותים.

 1. תיקונים לתנאי שימוש אלה.

אנו עשויים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות ולעדכן את התנאים מעת לעת באמצעות פרסום התנאים המעודכנים באתר, ועל כן אנו מבקשים מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. נעשה מאמצים סבירים לפרסם הודעה בדבר כל שינוי בתנאים באמצעות הודעה באתר ו/או בפלטפורמה ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה יתכן והעברת לחברה במסגרת השימוש בפלטפורמה. שינויים מהותיים לתנאים יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון, והמשך השימוש שלך באתר ו/או בפלטפורמה לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

 1. רישיון השימוש בשירותים.
  • 1 רישיון. בכפוף לתנאים ולהגבלות המפורטים בתנאי שימוש אלה, אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, שאינו בלעדי, ניתנן לביטול ושאינו ניתן להעברה, לגישה ושימוש באתר ו/או בפלטפורמה ו/או בשירותים (בכפוף לתשלום דמי מנוי (כהגדרת מונח זה להלן)). כל שימוש באתר ו/או בפלטפורמה ו/או בשירותים החורג מהמותר על פי רישיון זה, אסור בהחלט ומהווה הפרה של תנאים אלה וגם עלול לגרום לסיום זכותך לגשת ולהשתמש בשירותים.
  • 2 הגבלות השימוש בשירותים. אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה: (א) להשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים ו/או בפלטפורמה לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש בשירותים ו/או באתר ו/או בפלטפורמה ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות; (ג) להסיר או להפריד מהאתר ו/או מהשירותים ו/או מהתכנים ו/או מהפלטפורמה כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®); (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע או לשבש פעולת האתר, השרתים או הרשתות המאחסנות את הפלטפורמה ו/או התכנים ו/או השירותים, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באתר שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות הפלטפורמה, השירותים או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית הפלטפורמה ו/או השירותים; (ח) לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לפלטפורמה ו/או השירותים; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק באתר, בפלטפורמה, בתכנים או בשירותים או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ או לעשות שימוש דומה בתכנים; (י) להעתיק, להפיץ, להציג, לעבד, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לאסוף, לתרגם, ליצור יצירה נגזרת, לערוך הנדסה הופכית, לשלב עם תוכנה אחרת – כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה או אשר ניתן לחברה ברישיון, בכל אופן או בכל אמצעי; (יא) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש; (יב) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר, הפלטפורמה והתכנים; (יג) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לפלטפורמה ו/או לשירותים; (יד) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים; (טו) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לפלטפורמה, לתכנים, לאתר או לשירותים, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; ו/או (טז) להשתמש בפלטפורמה ו/או בתכנים ו/או באתר ו/או בשירותים לכל מטרה בלתי מורשית או שאינה הולמת את מטרת השימוש בשירותים ו/או להפר אי אלו מהתנאים.
  • 3 שימושך בשירותים. הינך אחראי לאופן בו אתה ניגש לשירותים ומשתמש בהם ולכל החומרים המאוחסנים, שפורסמו או הועלו, שהופצו או שהועברו באמצעות השירותים על ידיך או מטעמך. עליך לנקוט במאמצים סבירים מסחרית כדי למנוע גישה בלתי מורשית לשירותים או שימוש בהם, ובמקרה של גישה או שימוש בלתי מורשים כאמור, תודיע לנו מיד. אתה תמלא אחר הוראות לכל החוקים, התקנות, הכללים והקודים הרלוונטיים ביחס לפעילות שלך הקשורה בכל דרך לשימושך או לניצולך בשירותים. הגישה שלך לשירותים אלה ניתנת על בסיס זמני ללא הבטחה לזמינות עתידית.  אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר או לשנות כל תוכן או שירותים שאנו מספקים כחלק מן השירותים ללא הודעה מוקדמת. 
  • 4 דמי מנוי.
 • (א) ככלל, ביקור אינפורמטיבי באתר מוצע ללא תשלום. עם זאת, השירותים המוצעים דרך הפלטפורמה ניתנים אך ורק למשתמשים שבחרו לרכוש מנוי לשירותים הכפוף לתשלום חד פעמי, חודשי או מתחדש, כמפורט בעמוד התמחור המצוי באתר,בכתובת https://xrhealth.co.il/refund/ ובכפוף לכל תנאי אחר המפורט בעמוד התמחור ו/או אשר נמסר למשתמש לפני רכישת המנוי (להלן, בהתאמה: "המנוי" ו-"דמי המנוי"). שים לב כי אנו עשויים מעת לעת להציע מסלולי מנוי שונים, לקבוע הסדרי תשלום ספציפיים לכל מינוי שיירכש (בהתאם לסוג המינוי הנרכש ותנאי הרכישה למינוי זה) ולשנות את דמי המנוי, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. כל שינוי בדמי המנוי לא יחול על מנויים שכבר נרכשו, ובמקרה של מינוי מתחדש, כל שינוי בתנאי המנוי ו/או בדמי המנוי יחול אך ורק על מחזור החיוב הבא ובכפוף להודעה מראש. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, וזאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט. מובהר, כי זכות השימוש של משתמש בשירותים תופסק במקרה ולא תתאפשר גביית דמי המנוי מסיבות שאינן קשורות בחברה, והמשתמש מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות אל החברה עם הפסקת המינוי או חסימת חשבון המשתמש שלו בנסיבות האמורות. ככלל, אין החזרות של דמי מנוי ששולמו.
 • (ב) שים לב כי אנו עשויים לעבד תשלומים עבור דמי מנוי ו/או כל תשלום אחר באמצעות ספקי שירותי תשלום מקוונים ("ספקי שירותי תשלום"). אנו רשאים להוסיף או לשנות את ספקי שירותי התשלום עמם אנו מתקשרים לצורך הענקת השירותים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. ספקי שירותי התשלום מאפשרים לך לשלוח תשלומים באופן מקוון ומאובטח באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס חיוב או חשבון בנק. אנחנו לא שולטים ואיננו קשורים עם ספקי שירותי התשלום, שהם קבלנים עצמאיים ואין להם כל יחסי עובד-מעביד או יחסי סוכנות עם החברה. החברה אינה אחראית בשום אופן למעשים (או מחדלים) של ספקי שירותי התשלום. השימוש בספקי שירותי התשלום הוא על אחריותך בלבד. באחריותך לציית לכל התנאים המפורטים על ידי ספקי שירותי התשלום בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם.
 • (ג) אתה מבין ומסכים כי כחלק מן המנויים המוצעים על ידינו עשויים לכלול תשלום עבור פגישת ייעוץ המתואמת מראש. ככל ונקבעה פגישה מראש ואינך יכול לקיימה במועדה, עליך להודיע לנו על ביטול הפגישה לפחות 24 שעות מראש. במקרה של אי התייצבותך לפגישה, מכל סיבה, או אי מתן הודעה כנדרש, הפגישה תחויב כאילו התקיימה וייגבה מלוא הסכום בגינה.
 • (ד) הקפאת מנוי – תקופת הטיפול הראשונה מוגדרת כעשרה שבועות. לאחר ארבעה שבועות טיפול במודל 'טיפול מלא' ניתן להקפיא את המנוי לתקופה של עד שבעה ימים ע"י שליחת מייל בקשה לדוא"ל supportil.xr.health, במידה והנך מעוניין להקפיא המנוי לתקופה ארוכה יותר – יש להמציא מכתב מרופא המפרט את סיבת הבקשה / אישור אישפוז. בכל מקרה, מערכת XRHealth תהיה נעולה לשימוש בתקופת ההקפאה ולא ייעשה בה שימוש. לא ניתן לבצע הקפאה של המנוי לפני תום 4 שבועות טיפול.
 • (ה) ביטול טיפול – ישנה אפשרות לבטל עד טיפול אחד בחודש, עם הודעה מראש של 24 שעות לפחות, ולקבוע מועד חדש לטיפול שבוטל. המועד החדש יהיה בין יום לחודש ממועד הטיפול שבוטל. החל מהטיפול ה-2 שמבוטל החברה זכאית לגבות תשלום עבור הטיפול.
 • (ו) מסלול עצמאי – עבור מנויים שנמצאים במסלול עצמאי זכאית החברה לגבות תשלום חודשי בהוראת קבע חודשית.
 1. חובותיך כלפי XRHealth.
  • 1 מצגיך. אתה מצהיר ומתחייב כלפינו כי: (א) יש לך את היכולת החוקית להבין ולהתקשר בתנאים אלה; (ב) אתה בן 18 לפחות; או שיש לך אישור הורי או מהאפוטרופוס החוקי שלך להשתמש בשירותים; ו- (ג) כל המידע שתמסור לנו תקף ונכון והנך רשאי למסור לנו אותו.
  • 2 החשבון שלך. על מנת להשתמש בשירותים, תידרש לפתוח חשבון באמצעות הפלטפורמה ולספק פרטים מסוימים לרבות שם משתמש וסיסמא (להלן: "החשבון"). כחלק מתהליך ההרשמה וכתנאי לגישתך לשירותים, תוכל ליצור חשבון אחד בלבד, תידרש לספק לנו את מידע מלא ומדויק ונכון שלך והנך מצהיר בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר בחשבונך (להלן: "פרטי החשבון"). אם פרטי החשבון שלך משתנים, עליך לעדכן מיד את חשבונך כך שישקף שינויים אלה.

כל חשבון מיועד לשימוש אישי של המשתמש הרשום בלבד. אינך רשאי לחלוק את פרטי הכניסה או הסיסמה שלך (אם נדרש לכך) עם אף אדם אחר. XRHealth אינה מאפשרת למשתמשים מרובים (ברשת או אחרת) לגשת לשירותים באמצעות שם וסיסמה בודדים. ייתכן שתקבל מאיתנו הודעות דוא"ל המאשרות את פרטי הרישום שלך ומספקות לך את המידע הדרוש הנוגע לגישתך ושימושך בשירותים ובחשבונך. אתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה, שם המשתמש והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. היה וסברנו, בתום לב, כי הקמת חשבון באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, הרי שבכך הנך חושף את עצמך לאחריות פלילית ו/או אזרחית. עליך לדווח לנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה. החברה לא תהא אחראית לכל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מחוסר יכולתך לעמוד בתנאים אלה או משימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך, או עקב פריצת אבטחה. במקרים האמורים, יתכן כי תחויבי בנזקים שנגרמו לחברה או לאחרים.

אם ברצונך לבטל ולהסיר את חשבונך, שלח לנו דוא"ל עם בקשתך לכתובת:supportil@xr.health חשבונך ייסגר תוך זמן סביר לאחר בקשתך, וממועד סיום זה לא תוכל עוד לגשת לחשבונך. שים לב שתוכל לערוך או להסיר, בכל עת, את כל המידע הכלול בחשבונך.

ביטול חשבונך עלול לגרום לאבדן מידע מסוים שמסרת לנו ו- XRHealth אינה מקבלת כל אחריות בגין אבדן זה. לידיעתך, אנו מחויבים על פי חוק לשמור מידע בריאותי גם אם חשבונך הופסק, ומידע זה יימחק רק כאשר יהיה זה מותר על פי החוקים הרלוונטיים.

אנו נשתמש במידע החשבון שלך ובכל מידע אישי אחר המסופק על ידך בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

 • 3 שימוש בשירותים. הינך מסכים ש: (א) תשתמש בשירותים רק למטרות המותרות על פי תנאים אלה; (ב) תהיה אחראי לשמור על סודיות פרטי חשבונך בכל עת; (ג) תהיה האחראי הבלעדי לשימוש ותחזוקת חשבונך; (ד) אנו עשויים למנוע מכל אדם גישה לחשבון או לשירותים בכל עת ומסיבה כלשהי ללא הודעה מוקדמת; (ה) איננו מחויבים לאשר את זהותם של משתמשים בשירותים או בעלי חשבונות; ו-(ו) במקרה שנסבור כי הפרת תנאים אלה, אנו עשויים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לסיים או להשעות את חשבונך איתנו, ולא תהיה זכאי להחזר של דמי המנוי עבור השירותים לתקופה עד לתאריך ההשעיה או הסיום של חשבונך כתוצאה מהפרה של תנאים אלה.
 1. קניין רוחני.
  • 1 בעלות. האתר, הפלטפורמה, השירותים, התכנים, הנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה. התנאים אינם מקנים לך זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול בהתאם לתנאים. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין.
  • 2 סימני מסחר. הסימנים, הלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה בקשר עם הפלטפורמה ו/או השירותים (להלן: "סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע בפלטפורמה שייכים לבעליהם ("סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים מוטמעים בפלטפורמה (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.  
  • 3 פידבק. היה ותספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי האתר ו/או הפלטפורמה ו/או השירותים ("פידבק"), החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמשת, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק לך כל תמורה. המשתמש מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספות בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק.
 2. התוכן שלך.

הנך האחראי הבלעדי לכל חומר, דעה, תוכן, יצירה או נתונים שתפרסם או תעביר בדרך אחרת באמצעות הפלטפורמה ו/או שירותים (ביחד, "תוכן המשתמש"). על ידי פרסום או הוספה של תוכן משתמש כלשהו לשירותים, אתה מעניק לנו רישיון תמידי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, בלתי חוזר, גלובלי, ושניתן להעברה ושניתן להעניק בו רישיונות משנה, להשתמש (בעצמנו או באמצעות נותני השירותים שלנו) בתוכן משתמש זה בכל דרך שהיא בקשר עם הפלטפורמה ו/או השירותים (לרבות וללא הגבלה, על ידי העתקה, שינוי, תרגום והעמדה לרשות הציבור של תוכן המשתמש). רישיון זה לא יתבטל עם סיומם של תנאים אלה. אתה מצהיר ומתחייב כלפינו כי ברשותך כל הזכויות הדרושות, ביחס לכל תוכן משתמש שאתה מפרסם או מעלה לפלטפורמה ו/או לשירותים בדרך כלשהי, להעניק לנו את הרישיון וההסכמות המפורטים בסעיף זה. אתה מוותר בזאת על כל הזכויות המוסריות שיש לך בנוגע לתוכן המשתמש שלך, ואם אתה מעלה לפלטפורמה ו/או לשירותים תוכן משתמש של צד שלישי כלשהו, עליך לוודא שגם הצד השלישי מסכים לאמור.     

אתה מאשר כי הדעות המובעות בתוכן משתמשים המסופק על ידיך ומשתמשים אחרים אינן משקפות בהכרח את דעותיה של XRHealth ושאיננו תומכים או מאשרים תוכן משתמש כלשהו. אתה מאשר שאין לנו כל חובה לסרוק מראש, לעקוב, לבדוק או לערוך כל תוכן שפורסם על ידך ועל ידי משתמשים אחרים בשירותים שלנו. להסרת כל ספק, ההעלאה, הפרסום, השידור או ההעמדה לרשות הציבור של תוכן משתמש, לא ייחשבו כמבוצעים על ידינו מכוח העובדה הפשוטה שסייענו לאחרים לעשות כן. יתר על כן, איננו תומכים בשום דעה, עצה או הצהרה של אדם אחר מלבדנו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך איננו מחויבים לסקור, לשנות, לעצב מחדש, לדחות או להסיר כל תוכן משתמש שאתה מעלה, מפרסם, משדר או מעמיד לרשות הציבור בדרך כלשהי (או מנסה להעלות, לפרסם, להעביר או להעמיד לרשות הציבור בדרך כלשהי), שלפי דעתנו מפר תנאים אלה או שיש בו פוטנציאל לפגוע, לסכן או להפר את זכויותיו של כל אדם.

אם אתה סבור שתוכן משתמש כלשהו מפר את זכויותיך, עליך להודיע על כך מיד ל- XRHealth על ידי פנייה ל supportil@xr.health

 1. אי זמינות המערכת.

ייתכנו מקרים בהם השירותים אינם זמינים עקב תקלות טכניות או בשל פעילויות תחזוקה ותמיכה. אין אנו מצהירים, מתחייבים או מבטיחים כי השירותים יהיו תמיד זמינים או חסינים לחלוטין מפני טעויות אנוש או כשלים טכנולוגיים.

 1. שגיאות.

השירותים והתוכן עשויים להכיל טעויות דפוס, אי דיוקים או חוסרים ומידע מסוים שאינו מלא או עדכני. אנו שומרים לעצמנו במפורש את הזכות לתקן כל שגיאה, אי דיוק או חוסר ולשנות או לעדכן כל תוכן בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אנו לא מתחייבים או מבטיחים כי תוכן או מידע שנמסר לך באמצעות השירותים יהיה נטול שגיאות, חוסרים, עיכובים או פגמים בשירותים, או שהקבצים הזמינים באמצעות השירותים נקיים מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר הכולל או מפעיל מאפיינים זדוניים או הרסניים. 

 1. תאימות.

למעט ביחס לחומרה, כמפורט להלן, הנך נדרש לספק את ציוד וחיבור אינטרנט כפי שנדרש על מנת לגשת לשירותים, וזאת על חשבונך. אין אנו מתחייבים שהשירותים יתמכו ויפעלו עם המחשב או עם המכשיר הסלולרי (או עם כל מחשב או חומרה, תוכנה, ציוד, או התקנים אחרים שאתה מתקין במחשב שלך או משתמש בהם)  מהם את ניגש ומשתמש בשירותים, או כי חיבור האינטרנט שלך מספק על מנת להשתמש בשירותים, ואלו מצויים באחריותך הבלעדית.

 1. היעדר אחריות.

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, האתר ו/או הפלטפורמה ו/או השירותים ו/או התכנים ו/או תוכן המשתמשים ו/או החומרה, ניתנים לך "כמות שהם (AS IS) "והחברה, לרבות ספקיה, מנהליה, מחזיקי המניות שלה, דירקטורים, קבלני המשנה שלה, מפיצים, עובדים, גורמים קשורים, סוכנים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן, ביחד: "נציגי החברה"), אינם נושאים כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות לך זכויות צרכניות נוספות אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה. הנך מודע ומסכים לכך שהשירותים הם בגדר שירות תומך לטיפול רפואי ואינם תחליף לטיפול רפואי או ייעוץ רפואי פרטני, שאתה האחראי הבלעדי לכל החלטות או פעולות שהתקבלו על-ידך כתוצאה או בקשר לשימוש כלשהו באתר, בפלטפורמה ו/או בשירותים. השימוש באתר, בפלטפורמה, בשירותים ו/או בתכנים ו/או בתכני צד ג' ו/או בתוכן הגולשים ו/או בחומרה הינם באחריותך הבלעדית. החברה אינה אחראית לטיב או איכות תוכן הגולשים המוצעים באתר ו/או בפלטפורמה וכי הינו מדויק ונקי מטעויות. החברה ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים (1) כי האתר ו/או הפלטפורמה ו/או החומרה ו/או התכנים הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי הם יתקנו כל שגיאות, תקלות או פגמים באתר ו/או הפלטפורמה, ו/או (3) כי השימוש, אי יכולת להשתמש או לתפעל, או תוצאות השימוש באתר ו/או הפלטפורמה ו/או בתכנים ו/או בחומרה, לרבות תוצאות השימוש באתר ו/או בחומרה ו/או בפלטפורמה ובתכנים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו.

החברה ונציגי החברה אינם נושאים באחריות וכל ערבון או התניה בנוגע לשימוש האתר ו/או הפלטפורמה ו/או החומרה, לרבות אך ללא הגבלה, לגבי זמינות, אמינות או איכות האתר ו/או הפלטפורמה ו/או החומרה, אינם אחראים ולא יישאו באחריות לטעויות, תקלות או ליקויים ביחס לתכנים ו/או כל מידע המוצג בתוך האתר ו/או הפלטפורמה ו/או החומרה. החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. המשתמש מסכים כי השימוש באתר ו/או הפלטפורמה ו/או בתכנים ו/או בחומרה הנם באחריותו הבלעדית. לאחר סגירת החשבון, החברה לא תישא בכל אחריות לעניין מידע שהוזן לשירותים ו/או לפלטפורמה. זוהי אחריותך הבלעדית לוודא כי מידע זה מגובה וכי אינך מסתמך עליו לאחר סיום השימוש בשירותים. היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה, לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמש או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים מתנאי שימוש אלה, מהאתר ו/או הפלטפורמה ו/או בתכנים ו/או בחומרה, משימוש של המשתמש או מאי-יכולתו להשתמש באתר ו/או בפלטפורמה ו/או בתכנים ו/או בחומרה, או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגי החברה המורשים, המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה ו/או של נציגי החברה המורשים, הנובעים או הקשורים בתנאים; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של החברה ו/או נציגי החברה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושה של המשתמש באתר ו/או בפלטפורמה ו/או בחומרה או בתכנים, תוגבל לסכום אותו שילמת (ככל שרלוונטי) לחברה בשנה בה אירע האירוע המקים למשתמש טענה כלפי החברה, או לחלופין סכום של 1,000 ש"ח, לפי הגבוה מביניהם. המשתמש לא יוכל, והוא מוותר על כל זכות, לבקש החזר בגין נזקים אחרים, כולל נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים, מיוחדים, עקיפים או מקריים מהחברה ו/או נציגיה. היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל. התרופה היחידה והבלעדית שתעמוד לרשותך בגין חוסר שביעות רצון מהשירותים תהיה הפסקת השימוש בשירותים.   

 1. ספקי צד שלישי.

הפלטפורמה ו/או השירותים עשויים להשתמש או לכלול שירותים, תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים ("רכיבי צד שלישי"). הנך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם, הפלטפורמה ו/או השירותים אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו וזאת רק בהקשר לרכיבי צד שלישי. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים בפלטפורמה ו/או בשירותים והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. אתה מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או מעניקת הרישיון של רכיבי צד שלישי, והחברה אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות את הפלטפורמה ו/או השירותים או כל חלק מהם (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בהם, ככל שכלולים) כתוכנת "קוד פתוח".

 1. שיפוי.

הנך מתחייב לשפות ולשחרר את החברה ונציגי החברה מכל אחריות ו/או תביעה (כולל כל חבות, תוצאות תביעה, נזקים, הפסדים, עלויות, הוצאות ושכר טרחת עורכי דין סביר) שנובעת מפעולה או הליך שיזם צד שלישי כנגד החברה ו/או נציגי החברה (א) בטענה לפגיעה, נזק או הפסד הנובעים משימושך בפלטפורמה ו/או בשירותים ; (ב) בטענה כי תוכן המשתמשים שלך מפר זכויות יוצרים, פטנט או סימן מסחרי או מהוו שימוש פסול בסוד מסחרי של צד שלישי; (ג) הקשורים לכל מעשה או מחדל שלך המהווים הפרה של חובותיך על פי תנאים אלה; ו/או (ד) השימוש שלך הפלטפורמה או ו/או השירותים. 

 1. החומרה.
  • 1 השכרת חומרה. על מנת להשתמש בחלק מהשירותים, ובכפוף לאמור בסעיף 1.3 לעיל, תידרש להשתמש ב, ואנו נספק לך, יחידה, חומרה או מכשיר טכנולוגי אחר שאנו בעלי רישיון מתאים להשכיר, למכור או להעמיד לרשותך לצורך קבלת השירותים במסגרת תנאי שימוש אלה (להלן: "החומרה"). החומרה פותחה ומיוצרת על ידי צד שלישי ולא על ידי החברה והיא כפופה להוראות שימוש, תנאים ומגבלות (לרבות מגבלות אחריות) נוספות ומדיניות פרטיות אשר מלוות את החומרה, כפי שייקבעו על-ידי יצרן החומרה מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי (להלן, ביחד: "תנאי החומרה"). בשימושך בחומרה, אתה מסכים לתנאי החומרה, ומאשר כי כל הפרה של תנאי החומרה על ידך או מי מטעמך מהווה הפרה יסודית של תנאים אלה. אנא קרא ועקוב אחרי האזהרות והמידע הנוגעים לשימוש בטוח בחומרה לפני שתעשה בה שימוש. בכל מקרה, כל המצגים והתחייבויות המפורטים בתנאי החומרה, ניתנים על ידי יצרן החומרה ומחייבים את יצרן החומרה בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי החומרה, החומרה ניתנת לך על ידי החברה, as-is, ללא כל מצג או אחריות והחברה לא תהיה אחראית כלפיך בשל כל שימוש או שימוש לרעה בחומרה ו/או כל נזק שייגרם לך או לכל צד ג' כתוצאה משימוש בחומרה.
  • 2 שמירה על החומרה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מתחייב: (א) לשמור ולהגן על החומרה ועל תקינותה, כל זמן שהיא ברשותך; (ב) לנקוט בכל אמצעי סביר על מנת למנוע אובדן או נזק לחומרה  – שים לב כי תהא אחראי לכל אובדן ו/או גניבה ו/או נזק שייגרם לחומרה (למעט תקלות ובלאי) וכי אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחייב אותך בעלות התיקון לחומרה ו/או בעלות החומרה כאשר נזק לחומרה מתרחש עקב רשלנות, אובדן, גניבה או שימוש לא ראוי על ידך; (ג) כי לא תתקן ולא תנסה לתקן את החומרה – על כל תקלה בחומרה יש להודיע מייד לחברה; ו-(ד) כי תשתמש בחומרה אך ורק לצורך קבלת השירותים ובהתאם לדין החל עליך. כל התיקונים והשדרוגים של היחידה ייעשו על ידי החברה ו/או יצרן החומרה.
  • 3 משלוח. אנו נעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית לספק לך את החומרה תוך 2 עד 15 ימי עסקים לאחר שנקבל ונאשר את בקשתך להשתמש בשירותים. עם זאת, בשל זמינות ומלאי החומרה, יעד המשלוח ונסיבות אחרות שאינן בשליטתנו, עלולים להתרחש עיכובים. אם לא קיבלת את החומרה לאחר שבועיים ממועד אישור שימושך בשירותים, אנא פנה אלינו. אם החומרה מגיעה פגומה עליך לפנות אלינו באופן מידי ונדאג להחזרת החומרה אלינו. במקרה שתספק כתובת מסירה שגויה לא נהיה אחראים לאבדן או נזק שנגרם לך, אם החומרה תימסר לכתובת השגויה שסיפקת.
  • 4 החזרה. בתום השימוש שלך בשירותים שלנו, עליך להחזיר לנו את החומרה או לכל צד שלישי שאנו מייעדים, אלא אם הוסכם בינינו אחרת. עליך להחזיר את החומרה בקופסה המקורית (או בתיבת משלוח אחרת המתאימה) ולאטום אותה כראוי. נספק לך תווית החזרה למשלוח. אם איבדת או אתה לא מוצא את תווית ההחזרה, אנא פנה אלינו. ככל אנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות את מלוא מחיר החומרה בעבור חומרה שלא הוחזרה במועד ו/או חומרה שהוחזרה פגומה. 
 2. סיום תנאים אלה.

אם אתה מתנגד לאחד מהתנאים בתנאי שימוש אלה, בנוסחם מעת לעת, או אם אינך מרוצה מהשירותים, הנך רשאי לסיים תנאים אלה בכל עת על ידי הפסקת השימוש בשירותים, אולם דמי מנוי ששולמו לא יוחזרו. אם אתה מפר תנאים אלה, או תנאים נלווים כלשהם (כגון תנאי החומרה), אנו עשויים להפסיק את הענקת השירותים לך ואת תנאים אלה באופן מידי.  עם סיום תנאים אלה: (א) הרישיון וכל שאר הזכויות המוענקות לך מכוח  תנאים אלה, יסתיימו אוטומטית; (ב) עליך לעמוד בתנאי והגבלות החומרה, כולל החזרת החומרה באופן מידי; ו- (ג) עליך להפסיק באופן מידי את כל השימוש בשירותים, למחוק ולהשמיד את כל העותקים של תכנים שברשותך או בשליטתך וכך לאשר לחברה על כך, אם כן נדרשת. הוראות תנאים אלה אשר מטבעם ותוכנם, חייבות להתקיים גם לאחר סיום תנאים אלה כדי להשיג את מטרות היסוד של תנאים אלה ישרדו את סיומו.

נוכל להשעות או לסיים את חשבונך אם אנו סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי אחד (או יותר) מהאירועים הבאים התרחש: (א) קיים סיכון לאבטחה או לפרטיות של חשבונך; (ב) קיים איום על האבטחה או השלמות של הרשת שלנו או השרתים שלנו; (ג) יש צורך בהשעיה כדי להגן על זכויותיהם, רכושם או בטיחותם של XRHealth, משתמשיה או הציבור; (ד) קיים בסיס לסיום חשבונך; (ה) הפרת תנאים אלה; ו/או (ו) אנו נדרשים לכך על פי החוק.

 1. כללי. (א) תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל תביעה בקשר לאתר או לשימוש בהם, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך בפלטפורמה תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי תנאים אלה זה לא ייחשב כויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהפלטפורמה והתכנים או הנוגעת להם, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (י) כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה, (יא) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית, (יב) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.

תאריך עדכון אחרון: 7 בפברואר, 2021

© 2020 XRHealth. כל הזכויות שמורות.

.