תנאי השימוש של XRHealth

ברוך הבא ותודה שביקרת באתר של XRHealth!

אנא קרא בעיון את הסכם לתנאי שימוש זה (“הסכם”). על ידי גישה ושימוש בפלטפורמה, פורטל, אתר או יישום סלולרי זה (“אתר”) וכל אחד מהשירותים המוצעים באמצעותו או הקשורים אליו (ביחד, ה- “שירותים”), אתה מסכים להיות מחויב לתנאים וההגבלות של הסכם זה. הסכם זה הוא מסמך משפטי מחייב בינך (המכונה לפעמים כ- “אתה” או “שלך”) לבין XRHealth, Inc., יחד עם חברות הבת והשלוחות שלנו ויורשיהם ומחליפיהם, (ביחד, “XRHealth”, “אנחנו”, “אותנו”, או “שלנו”).

אין לגשת לשירותים אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה. הסכם זה כולל ויתור על בוררות ולתביעה ייצוגית.

 1. השירותים שלנו.

1.1 למידע בלבד; ללא ייעוץ רפואי. השירותים שלנו נועדים לספק לך מגוון רחב של יישומים, משחקים ותוכן מרתקים לשיפור הרווחה הפיזית והקוגניטיבית (הכולל שימוש חומרת כל שהיא). אנו מציעים לך את השירותים שלנו ככלי מידע בלבד. העיצוב והתפקוד של השירותים ותוכנם, כגון מידע, שאלות, טקסט, גרפיקה, תמונות, קבצי שמע ווידאו, קבצי עזרה למשתמש, ממשק משתמש, פריסה והצגה ונתונים הנוגעים לשימושך בשירותים, וכן חומר אחר הכלול בשירותים (“תוכן”) נועד למטרות מידע בלבד. אנא התייעץ עם ספק שירותי הבריאות שלך בנוגע לשאלות אבחון, טיפול או בריאות ספציפיות. אם אתה חווה מצב רפואי דחוף, התקשר מיד ל- 9-1-1.

1.2 נתונים והפרטיות שלך. במהלך השימוש בשירותים, נתונים שנובעים ממך ומהשימוש שלך בשירותים נאספים, מנותחים ונמדדים, באמצעות אלגוריתמים מתקדמים וכלי ניתוח אחרים. עיין במדיניות הפרטיות שלנו [URL] למידע נוסף על אופן בו אנו אוספים את הנתונים שלך ומשתמשים בהם.

1.3 הודעות. השירותים עשויים לכלול שליחת הודעות דחיפה, הודעות, מיילים והתראות באמצעות אמצעי תקשורת שונים. תוכל להשבית את הודעות הדחיפה בכל עת על ידי שינוי הגדרות ההתראות במכשיר שלך. על ידי שימוש בשירותים אתה מאשר ומסכים לכך שהשירותים עשויים להכיל תקשורת טלפונית ו/או הודעות טקסט, ואתה מצהיר ומתחייב שאתה הבעלים העיקרי של מספר הטלפון שמסרת לנו. אתה מסכים לקבל תקשורת טלפונית ו/או הודעות טקסט, אשר עשויות להישלח ממערכת אוטומטית. אתה מבין שתעריפי מסרונים ואינטרנט עשויים לחול.  הסכמתך לקבלת סוגים אלה של תקשורת אינה נדרשת לשימוש בשירותים, ואתה רשאי לבטל את המינוי לשיחות או לטקסטים בכל עת.

1.4 שינוי בשירותים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך איננו מחויבים, לשנות, לשפר, לבצע כל שינוי אחר, או להפסיק, באופן זמני או לצמיתות, את השירותים ללא הודעה מוקדמת, בכל עת. אם אנו בוחרים לספק לך עדכונים, שדרוגים וכל גרסאות חדשות של האתר או השירותים, (“עדכונים”) בהתאם למדיניות הנוכחית שלו, תהליך זה עשוי לכלול עדכון או שדרוג אוטומטי של השירותים עם או בלי שום הודעה נוספת אליך והסכם זה יחול על כל עדכונים אלה, אלא אם כן הם מלווים בהסכם רישיון נפרד שיגבר, וכל התייחסות לשירותים שבהסכם זה תכלול גם את העדכונים אלה.

 1. תיקונים להסכם זה. אנו עשויים לשנות ולעדכן את ההסכם מעת לעת ללא הודעה מוקדמת אליך ונפרסם את ההסכם המעודכן באתר. כל שינוי בהסכם זה יחול באופן מידי לאחר פרסומו. כל שינוי בהסכם זה לא יחול למפרע על אירועים שהתרחשו לפני שינויים אלה.
 2. הרישיון שלך לגשת לשירותים ולתוכן.

3.1 רישיון. בכפוף לתנאים ולהגבלות של הסכם זה, אנו מעניקים לך זכות מוגבלת, לא בלעדית, ניתנת לביטול ולא ניתנת להעברה, לגישה לאתר ולשירותים. כל שימוש באתר או בשירותים החורג מהמותר על פי רישיון זה, אסור בהחלט ומהווה הפרה של ההסכם וגם עלול לגרום לסיום זכותך לגשת ולהשתמש בשירותים.

3.2 הגבלות הרישיון. למעט את המותר על פי תנאי הסכם זה, יהיה עליך אסור:

 1. להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם או ליצור באופן אחר עבודות נגזרות של השירותים, התוכן או הקניין הרוחני שלנו או כל תוכנה, שירותים או טכנולוגיה אחרת של ספקי צד שלישי או שותפי אירוח המספקים את התשתית, חומרה, תוכנה, רשת, אחסון וטכנולוגיה נלווית הנדרשת להפעלת השירותים ולהספקתם;
 2. לאחסן, להפיץ, לפרסם, להעלות או להעביר מדיה כלשהי דרך השירותים ש- (א) נתפסת או נתפסת באופן סביר כבלתי חוקית, מזיקה, מאיימת, בריונית, לשון הרע, משמיצה, מגונה, מטרידה, פוגעת בגזע או לאום, מעוררת שנאה או פולשנית לפרטיות האדם; (ב) המאפשרת או מקדמת פעילות בלתי חוקית, אלימות, אפליה על בסיס גזע, מין, צבע, אמונה דתית או פילוסופית, נטייה מינית, מוגבלות או כל פעילות בלתי חוקית אחרת; (ג) מתארת או מכילה תמונות מיניות מפורשות או פורנוגרפיות; ו/או (ד) מפרה זכויות קניין רוחני של צד שלישי;
 3. להכניס לשירותים כל וירוס, תולעת, תוכנה זדונית או ריגול, סוס טרויאני או קוד מזיק או זדוני אחר;
 4. לעשות כל דבר שעלול להשפיע לרעה על מערכת ה- IT של השירותים או על הסביבה או על זמינותם של השירותים;
 5. לנסות לשכפל, לשנות, להעתיק, להתאים, להפיץ, לשווק, להשכיר, ליצור עבודות נגזרות או לשווק מחדש את השירותים (או כל חלק מהם כולל תוכנה כלשהי או שנגיש דרכה);
 6. לגשת לשירותים ולהשתמש בהם על מנת ליצור מוצר או שירות תחרותיים עם השירותים;
 7. לנסות לפרק, לבצע הנדסה לאחור או להפוך לצורה הניתנת להבנה על ידי אדם, כל חלק מהשירותים (לרבות כל אחת מהתוכנות הנמצאות או נגישות באמצעותו)), או לגלות או לחשוף את קוד המקור, השיטות והמושגים הגלומים בשירותים (לרבות כל אחת מהתוכנות הנמצאות או נגישות באמצעותה) אלא אם כן מותר על פי כל חוק רלוונטי על אף האיסור החוזי;
 8. לשנות, לטשטש, להסיר, להסתיר או להפריע בדרך אחרת לסימונים בשירותים או על השירותים המתייחסים אלינו או למורשי הרישיון שלנו או שכוללים סימני מסחר או לוגו כלשהם;
 9. לעקוף או לתפעל כל אחת מההגבלות או התכונות הקשורות לאבטחה בתוך השירותים; או
 10. לעסוק בכל פרקטיקה מטעה, לא הוגנת ו/או בניגוד לחוקים הרלוונטיים.

 

3.3 שימוש המקובל בשירותים. הינך אחראי לאופן בו אתה ניגש לשירותים ומשתמש בהם ולכל החומרים המאוחסנים, שפורסמו או הועלו, שהופצו או שהועברו באמצעות השירותים על ידיך או מטעמך. תעשה מאמצים סבירים מסחרית כדי למנוע גישה בלתי מורשית לשירותים או שימוש בהם, ובמקרה של גישה או שימוש בלתי מורשים כאמור, תודיע לנו מיד. אתה תמלא אחר הוראות לכל החוקים, התקנות, הכללים והקודים הרלוונטיים ביחס לפעילות שלך הקשורה בכל דרך לשימושך או לניצולך בשירותים. הגישה שלך לשירותים אלה ניתנת על בסיס זמני ללא הבטחה לזמינות עתידית.  אנו שומרים לעצמנו את הזכות למשוך או לשנות כל תוכן או שירותים שאנו מספקים בשירותים ללא הודעה מוקדמת. 

 

 1. חובותיך כלפי XRHealth.

 

4.1 ייצוגים שלך. אתה מצהיר ומתחייב כלפינו כי: (א) יש לך את היכולת החוקית להבין ולהתקשר בהסכם זה; (ב) אתה בגיל 18 לפחות; או שיש לך אישור מההורים שלך או מהאפוטרופוס החוקי שלך להשתמש בשירותים; ו- (ג) כל המידע שתמסור לנו תקף ונכון וברשותך למסור לנו.

4.2 החשבון שלך. על מנת להשתמש בתכונות מסוימות של השירותים, תידרש לספק פרטי כניסה בכדי ליצור חשבון (“חשבון”). כחלק מתהליך ההרשמה וכתנאי לגישתך לשירותים, תוכל ליצור חשבון אחד בלבד ולספק לנו את המידע הנוכחי, המלא והמדויק שלך(“פרטי החשבון”). אם פרטי החשבון שלך משתנים, עליך לעדכן מיד את חשבונך כך שישקף שינויים אלה.

כל חשבון מיועד לשימוש אישי של המשתמש הרשום בלבד. אינך רשאי לחלוק את פרטי הכניסה או הסיסמה שלך (אם נדרש לכך) עם אף אדם אחר. XRHealth אינה מאפשרת למשתמשים מרובים (ברשת או אחרת) לגשת לשירותים באמצעות שם וסיסמה בודדים. ייתכן שתקבל מאיתנו הודעות דוא"ל המאשרות את פרטי הרישום שלך ומספקות לך את המידע הדרוש הנוגע לגישתך ושימושך בשירותים ובחשבונך.

אם ברצונך לבטל ולהסיר את חשבונך, שלח לנו דוא"ל עם בקשתך לכתובת: officeau@xr.health. חשבונך יסתיים תוך זמן סביר לאחר בקשתך, וממועד סיום זה לא תוכל עוד לגשת לחשבונך. שים לב שתוכל לערוך או להסיר, בכל עת, את כל המידע הכלול בחשבונך.

ביטול חשבונך עלול לגרום לאבדן מידע מסוים שמסרת לנו ו- XRHealth אינה מקבלת כל אחריות בגין אבדן זה. לידיעתך, אנו מחויבים על פי חוק לשמור מידע בריאותי גם אם חשבונך הופסק, ומידע זה יימחק רק כאשר יהיה זה מותר על פי החוקים הרלוונטיים.

אנו נשתמש במידע החשבון שלך ובכל מידע אישי אחר המסופק על ידך בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

4.3 השימוש בשירותים. הינך מסכים ש:

 1. תשתמש בשירותים רק למטרות המותרות על פי הסכם זה;
 2. תהיה אחראי לשמור על סודיות פרטי חשבונך בכל עת;
 3. תהיה האחראי הבלעדי לשימוש ותחזוקת חשבונך;
 4. אנו עשויים למנוע מכל אדם גישה לחשבון או לשירותים בכל עת ומסיבת כלשהי ללא הודעה מוקדמת;
 5. איננו מחויבים לאשר את זהותם של משתמשים בשירותים או בעלי חשבונות; ו
 6. במקרה שנסבור כי הפרת הסכם זה, אנו עשויים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לסיים או להשעות את חשבונך איתנו, ולא תהיה זכאי להחזר שירותים הניתנים לתקופה עד לתאריך ההשעיה או הסיום של חשבונך כתוצאה מהפרה של הסכם זה.

 

 1. קניין רוחני.

 

5.1 בעלות. הינך מאשר ומסכים לכך שאנו מחזיקים בכל זכויות הקניין הרוחני באתרים, בתוכן ובשירותים שלנו. דבר בהסכם זה אינו מהווה העברה של זכויות קניין רוחני כלשהן מאיתנו אליך. התוכן וכל חומר שיימסר לך בשילוב עם השירותים עשוי להיות כפוף לחוקי זכויות יוצרים וחוקים אחרים על קניין רוחני. אינך רשאי להשתמש או להעתיק או לאפשר לאיש להשתמש או להעתיק תוכן כלשהו (כולל השם והלוגו "XRHealth" או שמות מסחריים אחרים המופיעים באתרים) מכל סיבה שהיא ללא אישור מראש ובכתב מאיתנו. התוכנה המפעילה את האתרים היא תוכנה קניינית ואינך רשאי להשתמש בה אלא אם כן הותר לך במפורש על פי הסכם זה.

5.2 שימוש. הינך רשאי לאחזר ולהציג את השירותים או התוכן מהאתרים על גבי מסך מחשב או מכשיר נייד, להדפיס עמודים בודדים על נייר (אך לא לצלם אותם) ולאחסן דפים כאלה בצורה אלקטרונית במחשב שלך או במכשיר הנייד שלך, לשימוש האישי שלך שאיננו מסחרי. למעט כפי שמותר במפורש בסעיף זה, אינך רשאי להעתיק, לשנות או לנצל בדרך כלשהי באופן מסחרי את השירותים או את התוכן שלנו באתרים. בפרט, אך מבלי להגביל את היישום הכללי של ההגבלות שבמשפט הקודם, אינך רשאי לעשות את כל הדברים הבאים ללא אישור מראש ובכתב של XRHealth:

 1. להעתיק או לאחסן או להעביר לכל אתר אחר או לקבוצת דיון, רשימת תפוצה, לוח הודעות אלקטרוניות, שרת או התקן אחסון אחר המחובר לרשת, או לאחסן באופן קבוע או שיטתי בצורה אלקטרונית או מודפסת, כל שירות או תוכן או חלק מהם;
 2. לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או במכירה, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להפיץ, לבצע, להציג או בכל דרך לנצל את כל השירותים או התוכן או חלק מהם (כולל כל חלק מספרייה, ארכיון או שירות דומה); או
 3. להסיר את הודעת זכויות היוצרים או סימן המסחר מכל עותק של התוכן שנעשה במסגרת הסכם זה.

 

 1. התוכן שלך.אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל חומר, דעה, תוכן או נתונים שתפרסם או תעביר בדרך אחרת באמצעות השירותים; או להשיג באמצעות גישה או שימוש בשירותים (ביחד, “תוכן המשתמש”). על ידי פרסום או הוספה של תוכן משתמש כלשהו לשירותים, אתה מעניק לנו רישיון ורישיון משנה תמידי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, בלתי חוזר, גלובלי, ושניתן להעברה, להשתמש בתוכן משתמש זה בכל דרך שהיא (כולל, ללא הגבלה, על ידי העתקה, שינוי, תרגום ושידור של תוכן המשתמש לציבור) ומאפשר לנו לאשר לכל אדם אחר לעשות כך. רישיון זה לא יתבטל עם סיום של הסכם זה. אתה מצהיר ומתחייב כלפינו כי ברשותך את כל הזכויות הדרושות, ביחס לכל תוכן משתמש שאתה מפרסם או תורם לשירותים בדרך כלשהי, להעניק את הרישיונות וההסכמים המפורטים בסעיף זה. אתה מוותר על כל הזכויות המוסריות שיש לך בנוגע לתוכן המשתמש שלך, ואם אתה מוסיף תוכן משתמש כלשהו שלצד שלישי כלשהו הזכויות המוסריות עליו, עליך לוודא שגם הצד השלישי מסכים לאמור.

 

אתה מאשר כי הדעות המובעות בתוכן משתמשים המסופק על ידיך ומשתמשים אחרים אינן משקפות בהכרח את דעותיה של XRHealth ושאיננו תומכים או מאשרים תוכן משתמש כלשהו. אתה מאשר שאין לנו כל חובה לסרוק מראש, לעקוב, לבדוק או לערוך כל תוכן שפורסם על ידך ועל ידי משתמשים אחרים בשירותים שלנו. להסרת כל ספק, ההעלאה, הפרסום, השידור או ההעמדה לרשות הציבור של תוכן משתמש, לא ייחשבו כמבוצעים על ידינו מכוח העובדה הפשוטה שסייענו לאחרים לעשות כן. יתר על כן, איננו תומכים בשום דעה, עצה או הצהרה של אדם אחר מלבדנו.

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך איננו מחויבים: א) לסקור, לשנות, לעצב מחדש, לדחות או להסיר כל תוכן משתמש שאתה מעלה, מפרסם, משדר או מעמיד לרשות בדרך כלשהי (או מנסה להעלות, לפרסם, להעביר או להעמיד לרשות בדרך כלשהי), שלפי דעתנו מפר הסכם זה או שיש בו פוטנציאל לפגוע, לסכן או להפר את זכויותיו של כל אדם; ו-ב) לפקח על השימוש בשירותים, ולשמור או לחשוף כל מידע שאנו אוספים, לרבות על מנת לחקור את העמידה בהסכם זה או למטרות כל חקירה משטרתית או בקשה ממשלתית.

 

אם אתה סבור שתוכן משתמש כלשהו מפר את זכויותיך החוקיות, עליך להודיע על כך מיד ל- XRHealth על ידי פנייה למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 1. אי זמינות המערכת. ייתכנו מקרים בהם השירותים אינם זמינים עקב שגיאות טכניות או בשל פעילויות תחזוקה ותמיכה. אין אנו מצהירים, מתחייבים או מבטיחים כי השירותים יהיו תמיד זמינים או מחוסנים לחלוטין משגיאות אנושיות או טכנולוגיות.
 2. שגיאות. השירותים עשויים להכיל טעויות דפוס, אי דיוקים או מחדלים ומידע מסוים אינו מלא או עדכני. אנו שומרים לעצמנו במפורש את הזכות לתקן כל שגיאה, אי דיוק או מחדל ולשנות או לעדכן מידע בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אנו לא מתחייבים או מבטיחים כנגד שגיאות, מחדלים, עיכובים או פגמים בשירותים או במידע שנמסר לך באמצעות השירותים, או שהקבצים הזמינים באמצעות השירותים נקיים מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר הכולל או מוכיח מאפיינים מזהמים או הרסניים.
 3. תאימות. עליך לספק את הציוד ואת חיבורי האינטרנט הדרושים לגישה לשירותים על חשבונך. אין אנו מתחייבים שהשירותים יפעלו עם המחשב שלך, המכשיר הסלולרי, תוכניות שירות האינטרנט או תוכניות השירות של ספקי סלולר או עם כל מחשב או חומרה, תוכנה, ציוד, או התקנים אחרים שאתה מתקין במחשב שלך או משתמש בהם.
 4. ללא אחריות. האתר, השירותים והתוכן שלנו (ביחד, ה “מערכת”) מסופקים “כמות שהם”. אין אנו מתחייבים או מבטיחים את הנכונות, התועלת, הדיוק, הזמינות או האמינות של (א) שימושך או תוצאות שימושך במערכת; (ב) כל ייעוץ שאתה מוצא מהמערכת; או (ג) כל תוכן, מוצרים או שירותים הזמינים דרך המערכת. אין אנו מבטיחים שהמערכת לא תהיה מופרעת או אירעו בה שגיאות, או שכל הליקויים יתוקנו. אין כל אחריות מסוג כלשהו, כולל, ללא הגבלה, כל אחריות על זכויות, סחירות, אי-הפרה, או התאמה למטרה מסוימת. אין שום תוקף להצהרות או הבטחות נוספות שהוצהרו מחוץ למסגרת תנאי הסכם זה, כולל, ללא הגבלה, הצהרות ביחס ליכולת, ההתאמה לשימוש או ביצועים, בין אם הוצהרו על ידי העובדים שלנו או בין אם הוצהרו באופן אחר, ואין אנו נושאים בשום אחריות או התחייבות בנוגע להצהרות אלה. אין אנו נושאים בשום אחריות על דיוק בזמנים, מחיקה, מסירה שגויה או אי שמירה, לגבי כל שידור, תקשורת או תוכן.
 5. מורשים צד שלישי. יש לנו שותפויות וקשרים עסקיים עם צדדים שלישיים שעשויים לספק אלמנטים מסוימים מהשירותים או שאיתם אתה עשוי לקיים אינטראקציה במהלך ההתקשרות שלך איתנו (“מורשים צד שלישי”). איננו הבעלים ואיננו שולטים במוצרים או בשירותים של מורשי צד שלישי. ייתכן שתתבקש להתקשר ישירות עם מורשי צד שלישי על ידי עיון בתנאי השימוש שלהם והסכמה להם. אתה מסכים שלא נהיה אחראים למוצרים או שירותים של מורשי צד שלישי. בנוסף, אתה מסכים לפתור אותנו מכל אחריות והתחייבות בגין שימושך במוצרים או שירותים כלשהם של מורשים צד שלישי. אתה מסכים לפצות את XRHEALTH, את שותפיה בעסקים, ואת נושאי משרה, מנהליהם, עובדים, או סוכנים שלהם מכל תביעה, נזקים, הוצאות, עמלות, מחויבויות והפסדים, לרבות שכר טרחה לעורכי דין, בגין שימושך במוצרים או תכנים של מורשי צד שלישי.

 

 1. תעריפים.דמי השירותים נקבעים בשירותים. מצעי התשלום יפורטו בשירותים. כל התשלומים חייבים להיות בדולר אמריקאי. תשלומים שבוצעו באמצעות השירותים עשויים להיות מעובדים באמצעות ספקי שירותי תשלום מקוונים מסוימים (“מעבדי תשלום מקוון”). אנו רשאים להוסיף או לשנות את מעבדי התשלום המקוון על פי שיקול דעתנו הבלעדי. מעבדי תשלום מקוון הם מורשים צד שלישי, ומשום כך איננו שולטים או שותפים עם מעבדי תשלום מקוון אלה. על ידי שימוש במעבד התשלום מקוון ובשירותיו, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים וההגבלות הנוספים של מעבד התשלומים המקוון כאמור ולמדיניות הפרטיות שלהם.

 

 1. חומרה.

 

12.1 השכרת חומרה. כחלק מהשירותים, אתה רשאי להשתמש במכשיר, יחידה, חומרה או טכנולוגיה פיזית אחרת ש- XRHealth או המשכירים שלנו רשאים להשכיר, להעניק רישיון, למכור או להעמיד לרשותך בדרך אחרת במסגרת הסכם זה או תנאי שימוש נוספים (“חומרה”). על ידי השימוש או ההשכרה של החומרה, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים הנוספים של ספק החומרה כאמור ולמדיניות הפרטיות שלהם. אנא קרא ועקוב אחרי האזהרות והמידע הנוגעים לשימוש בטוח בחומרה לפני שתעשה בו שימוש. XRHEALTH לא תהיה אחראית כלפיך בשל השימוש או שימוש לרעה בחומרה. 

 

12.2 משלוח. אנו נשתדל במאמצים סבירים מבחינה מסחרית לספק לך את החומרה תוך 2 עד 15 ימי עסקים לאחר בקשת השכרת החומרה. עם זאת, בשל זמינות החומרה, העיבוד, יעד המשלוח ונסיבות אחרות שאינן בשליטתנו, עלולים להתרחש עיכובים. אם לא קיבלת את החומרה לאחר שבועיים, אנא פנה אלינו. אם החומרה מגיעה פגומה עליך לפנות אלינו באופן מידי ונדאג להחזרת החומרה אלינו. במקרה שתספק כתובת מסירה שגויה לא נהיה אחראים לאבדן או נזק שנגרם לך, אם החומרה תימסר לכתובת השגויה שסיפקת.

12.3 החזרה. בתום השימוש שלך בשירותים שלנו, עליך להחזיר לנו את החומרה או לכל צד שלישי שאנו מייעדים. יש לשים את החומרה בקופסה המקורית (או בתיבת משלוח אחרת המתאימה) ולאטום אותה כראוי. נספק לך תווית החזרה למשלוח. אם איבדת או אתה לא מוצא את תווית ההחזרה,פנה אלינו.

 1. לא נישא באחראיות כלפיך בגין השימוש שלך בשירותים. אנו לא נישא בשום אחראיות לנזקים כלשהם כלפיך או כלפי כל תובע מטעמך מסיבה כלשהי. XRHEALTH והספקים שלנו, בעלי רישיון, חברת אם, חברות מסונפות ומנהלים, נושאי משרה, עובדים, סוכנים, מזמינים או יורשים בעניין, לא יישאו בחבות כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין נזקים, תביעות, דרישות, אבדן רווחים או עילות לתביעה, ישירות או עקיפות, מיוחדות, אגביות, תוצאתיות, לדוגמה או עונשיות, ביחס להסכם זה, לשימושך במערכת או בכל מידע שהשגת דרכה, או לכל אינטראקציה אחרת עם המערכת, והינך מוותר מרצונך באופן חד משמעי על כל חבות של XRHEALTH.

 

התרופה היחידה והבלעדית לרשותך לחוסר שביעות רצון מהשירותים תהיה הפסקת השימוש בשירותים עצמם. 

 

בכל מקרה, האחריות המרבית של XRHEALTH לתביעה כלשהי הקשורה בדרך כל שהיא להסכם זה, לרבות תביעות בגין הפרת חוזה, עוולה (לרבות רשלנות או אחריות אובייקטיבית) או אחרת, והסעד הבלעדי שלרשותך, יהיה פיצוי בגין נזקים ישירים ושניתן להוכיח ושלא יעלו על הסכום ששילמת ל- XRHEALTH כדי לגשת לשירותים.

 

 1. שיפוי. עליך לשפות ולשחרר את RXHEALTH, את מסונפיה ואת נושאי המשרה, מנהלים, סוכנים ועובדים שלה (ביחד, "צדדי XRHEALTH") מכל תביעה (כולל כל חבות, נזקים, הפסדים, עלויות, הוצאות ושכר טרחת עורכי הדין סביר תוצאות התביעה) ביחס לכל פעולה או הליך שיוזם על ידי צד שלישי כנגד אחד או יותר מצדדי XRHEALTH (א) בטענה לפגיעה, נזק או הפסד הנובעים משימושך במערכת ; (ב) בטענה כי התכנים שלך מפרים זכויות יוצרים, פטנט או סימן מסחרי או שימוש פסול בסוד מסחרי של צד שלישי; (ג) הקשורים לכל מעשה או מחדל על ידך המהווים הפרה של חובותיך על פי הסכם זה; ו- (ד) השימוש שלך במידע או בתוצאות שהושגו באמצעות השירותים.

 

 1. סיום. אם אתה מתנגד לאחד מהתנאים בהסכם זה, כפי שניתן לשנותם מעת לעת, או לא מרוצה מהשירות, אתה רשאי לסיים הסכם זה בכל עת על ידי הפסקת השימוש שלך בשירותים וגישה לאתר. אם אתה מפר הסכם זה, או תנאים נלווים כלשהם (כגון מדיניות הפרטיות שלנו או תנאי הוראת קבע או תנאי החומרה), אנו עשויים להפסיק את השירותים באופן מידי. עם סיום הסכם זה:
 2. הרישיון וכל שאר הזכויות המוענקות לך מכוח הסכם זה, יסתיימו אוטומטית;
 3. עליך לעמוד בתנאי והגבלות החומרה, כולל החזרת החומרה באופן מידי; ו
 4. עליך להפסיק באופן מידי את כל השימוש בשירות, למחוק ולהשמיד את כל העותקים של האתר שברשותך או בשליטתך וכך לאשר ל- XRHealth על כך, אם כן נדרשת.

 

נוכל להשעות או לסיים את חשבונך אם אנו סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי אחד (או יותר) מהאירועים הבאים התרחש:

 

 1. קיים סיכון לאבטחה או לפרטיות של חשבונך;
 2. קיים איום על האבטחה או השלמות של הרשת שלנו או השרתים שלנו;
 3. יש צורך בהשעיה כדי להגן על זכויותיהם, רכושם או בטיחותם של XRHealth, משתמשיה או הציבור;
 4. קיים בסיס לסיום חשבונך;
 5. הפרת הסכם זה; ו/או
 6. אנו נדרשים על כך על פי החוק.

 

 1. פרטיות. XRHealth אוספת מידע אודותיך לצורך אספקת השירותים והבנה טובה יותר של שוק היעד שלנו. אנו נטפל במידע שלך בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו [URL].

 2. הסכם לבוררות; וויתור על תביעה ייצוגית. כל מחלוקת, תביעה ועילת תביעה, הנובעות או קשורות להסכם זה או לשירותים כלשהם הניתנים על ידי XRHEALTH (כל אחד מהם בשם “סכסוך”) תיושב באמצעות בוררות ב[עיר, מדינה], מנוהלת על ידי איגוד הבוררות האמריקני ובהתאם לכללי בוררות הצרכנים שלה. אתה מוותר בזאת באופן בלתי הפיך וללא תנאי על כל זכות שיש לך לדיון בבית משפט בנוגע לכל סכסוך. אתה מבין שהסכם זה מכיל סעיף בוררות מחייב שאנו או אתה עשויים לאכוף. אתה מוותר בזאת באופן בלתי הפיך וללא תנאי על כל זכות שיש לך לפסיקת פיצויים מיוחדים, עונשיים או לדוגמה. כל פסק בוררות יוגבל לנזקים בפועל ושכר טרחת עורכי דין.

 

אתה מוותר בזאת באופן בלתי הפיך וללא תנאי על כל זכות שיש לך לכל סוג של בוררות ייצוגית. המחלוקת שלך תיושב בנפרד ולא תאוחד עם שום תביעה אחרת של אדם או ישות אחרת. אתה מסכים ומודה שאתה חייב ליזום כל סכסוך על ידי הגשת דרישה נכונה לבוררות תוך שנה מתאריך האירוע שהביא לסכסוך שלך וכי אינך יכול ליזום שום מחלוקת לאחר זמן זה.

 

ניתן לעשות שימוש בפסק הדין שניתן על ידי הבורר(ים) בכל בית משפט שלו סמכות השיפוט. סמכות השיפוט לכל ערעור על פסק בוררות ניתנת רק לבית המשפט המחוזי של ארצות הברית ל[[מחוז/מדינה]. אתה מסכים ומודה שכל סכסוך, כולל עובדות ותוצאת הבוררות, הוא חסוי בהחלט. אתה מודה ומסכים ש- XRHEALTH לא תאפשר לך את השימוש בשירותים בהיעדר הסכמתך לבוררות וויתור על זכותך למשפט בבית משפט.

 

 1. כללי. אם הוראה בהסכם זה נחשבת כפסולה או בלתי ניתנת לאכיפה, יש לצמצם את פירושה או לשללה במידת הצורך מבלי לפגוע בתוקף או באכיפה של יתר ההוראות. למעט כפי שנקבע במפורש בהסכם זה, אף צד לא הסתמך על מצג כלשהו של הצד השני או מטעמו. כל העדר פעולה מטעמנו לבקש יישום או לאכוף הוראה כל שהיא שבהסכם זה, לא יתפרש כוויתור על כל הוראה או זכות של XRHealth. XRHealth, מסונפיה וספקי המידע שלה לא יישאו בחבות ולא ייחשבו כמפרי התחייבות בגין כל עיכוב או כישלון בביצוע או הפרעה של אספקת שירותים כלשהם ושעלולים לנבוע במישרין או בעקיפין מכל סיבה או נסיבה שאינם בשליטתם הסבירה, כולל אך לא מוגבל לכשל בציוד אלקטרוני או מכני או קווי תקשורת או טלפון או קשיי התקשרות אחרים, אמברגו תחבורתי, נגיפי מחשב, מגיפות, גישה בלתי מורשית, גניבה, שגיאות מפעיל, מזג אוויר קשה, רעידות אדמה או אסונות טבע, שביתות או בעיות עבודה אחרות, מלחמות או מגבלות ממשלתיות. אינך רשאי להעביר או להקצות הסכם זה, כולו או חלקו, באמצעות פעולה משפטית או בכל דרך אחרת, ללא הסכמת XRHealth מראש ובכתב. כל הקצאה או העברה, או ניסיון לכך, ללא הסכמה מראש ובכתב כאמור, יהיה בטל וללא כל השפעה. כל התנאים וההגבלות הכלולים במסמך זה יזכו ויהיו מחייבים כל יורש וכל מוטב הקצאה חוקי של הצדדים. התנאים וההגבלות בהסכם זה אשר מטבעם והקשרם נועדו להישאר בתוקף לאחר כל סיום או תפוגה של תקופת הסכם זה, לרבות, מבלי להגביל, סעיפי, [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ו-15], יישארו בתוקף לאחר סיום או תפוגה של תקופת הסכם זה מכל סיבה שהיא ויהיו ניתנים לאכיפה מלאה לאחר מכן.

© 2020 XRHealth. כל הזכויות שמורות.